Zdjęcia są własnością Autonaprawy i pochodzą z jego archiwum.

linia linia

O

becnie Spółdzielnia Pracy Kierowców i Pracowników Samochodowych Autonaprawa jest jedną z trzech działających w Polsce spółdzielni autobusowych. Jest jedną z większych firm, które siedzibę mają w mieście Zamościu.

Zatrudnia 109 pracowników, obsługuję 89 linii komunikacyjnych, posiada 68 autobusów i własne nowoczesne zaplecze techniczne.

Pracownicy Autonaprawy wywodzą się z Zamościa jak i okolicznych miejscowości połączonych z byłą stolicą województwa liniami komunikacyjnymi Spółdzielni. Dlatego firma wciąż jest blisko mieszkańców Zamojszczyzny.

Chlubi się tym, że każdego dnia nauki szkolnej przewozi tysiące uczniów z rodzinnej miejscowości do szkoły i z powrotem.

Rocznie z usług Autonaprawy korzysta około 3,5 miliona osób.

Zdając sobie sprawę z wyzwań jakie niesie współczesny świat, Spółdzielnia ciągle podnosi jakość swych usług, usprawnia swoją działalność korzystając z najnowszych technologii oraz rozszerza jej zakres.

W ostatnim czasie na bazie Spółdzielni przy ulicy Lipskiej 61 miedzy innymi uruchomiona została nowoczesna stacja kontroli pojazdów dla wszystkich typów pojazdów samochodowych oraz serwis tachografów i ograniczników prędkości. Zarząd i wszyscy członkowie Spółdzielni mają nadzieję, że mieszkańcy Zamojszczyzny, a także i inne osoby, które zawitają na gościnne Roztocze, jeszcze przez długie lata będą korzystali z oferowanych przez nich usług.

linia