Spółdzielnia Pracy Kierowców 
            i Pracowników Samochodowych "AUTONAPRAWA"
            ul. Lipska 61   22-400 Zamość     tel./ fax. (0-84) 639 34 89    autonaprawa@go3.pl


 

     - naciśnij na drukarkę by wydrukować promocje ...

PROMOCJE


DRUK WYNAJMU AUTOKARU
............................................................ Zamość, ......................

Ul. .......................................................

Kod .....................................................

Tel. .....................................................


   
S P K i P S AUTONAPRAWA
Ul. Lipska 61 22-400 ZamośćProszę o wynajęcie autobusu do przewozu osób na trasie ................................................

................................................................................................................................

Autobus proszę podstawić ...........................................................................................

W dniu ................................. o godzinie : ........................

Planowany powrót: dnia ................................. o godzinie : ........................

Opłatę za wynajem ureguluję niezwłocznie po otrzymaniu rachunku .

Forma płatności: gotówka, przelew * (nie dotyczy klientów indywidualnych)

* niepotrzebne skreślić..................................................


ZAPRASZAMY DO WYNAJMÓW NASZYCH AUTOBUSÓW
Na turystyczne przewozy krajowe i zagraniczne oferujemy:

Autobus Mercedes 0340 - 53 miejscowy z klimatyzacją, barkiem, lodówkę, nagłośnieniem i dvd

Autobus Renault SFR 110 - 53 miejscowy z klimatyzacją, barkiem, lodówkę, nagłośnieniem i dvd

Autobus Renault Tracer - 53 miejscowy z nagłośnieniem

Autobus Setra 215 HR - 56-53 miejscowy z nagłośnieniem

Autobus Autosan Lider - 43 miejscowy z nagłośnieniem i video.

Autobusy Autosan H-9 i H-10 - 40-42 miejscowe z nagłośnieniem

Bus Volkswagen - 17 miejscowy z nagłośnieniem
OFERUJEMY PROMOCYJNE CENY ZA WYNAJEM AUTOBUSÓW


ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PODRÓŻY.AKTUALNOŚCI


Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni Pracy Kierowców i Pracowników Samochodowych AUTONAPRAWA informuje iż od dnia 01.07.2013 do 31.08.2013 będą wykonywane niżej wymienione kursy:
5.40 z Michalowa do Zamościa
6.50 Zamość Biłgoraj przez Wielącze Kamosację - Zamość
15.30 Zamość Szczebrzeszyn -Zamość
5.40 Z Majdanu Małego do Zamościa
6.50 Zamość Dałhobyczów
14.35 Zamość Krasnobród Guciów - Zamość
17.30 Zamość Majdan Mały
19.20 Zamość Bondyż
11.40 Zamość Radecznica
16.55 Zamość Radecznica
6.20 z Hoszni do Zamościa
13.35 Zamość Podlesie
19.10 Zamość Radecznica
6.00 Z Podlesia do Zamościa
8.25 Zamość Radecznica - Zamość
5.20 Z Turobina przez Goraj do Zamościa
15.45 Zamość Turobin
8.00 z Turobina do Zamościa
14.05 Zamość Szczebrzeszyn - Zamość
17.40 Zamość Turobin
6.00 z Tyszowiec do Zamościa
11.50 Zamość Tyszowce
6.30 z Dołhobyczowa do Zamościa
14.35 Zamość Dołhobyczów
5.00 z Dołhobyczowa do Zamościa
13.25 Zamość Szczebrzeszyn - Zamość
16.00 Zamość Dołhobyczów
5.30 z Hutkowa do Zamościa
6.30 Zamość Bliżów -Zamość
10.45 Zamość Biłgoraj - Zamość
15.35 Zamość Majdan Ruszowski
6.25 z Krasnobrodu do Zamościa
15.20 Zamość Majdan Mały
6.25 ze Zwierzyńca do Zamościa przez Wywłoczkę
11.24 Zamość Czarnystok -Zamość
16.15 Zamość Zwierzyniec
6.10 z Guciowa do Zamościa
14.50 Zamość Szczebrzeszyn - Zamość
16.30 Zamość Krasnobród Guciów
5.25 z Biłgoraja do Zamościa
11.30 Zamość Szczebrzeszyn -Zamość
15.35 Zamość Biłgoraj
8.50 z Biłgoraja do Zamościa przez Radecznice
12.30 Zamość Biłgoraj - Zamość
18.25 Zamość Biłgoraj
6.00 z Potoka Górnego do Zamościa
8.40 Zamość Zwierzyniec - Zamość
15.10 Zamość Lipiny
8.15 Zamość Tomaszówka - Zamość
15.20 Zamość Bliżów - Zamość
16.30 Zamość Kotlice
6.40 Jasiennik Biłgoraj
11.05 Biłgoraj Jasiennik

PODANIE NA BILET MIESIECZNY
......................... Zamość, dnia ………………
imię i nazwisko
.........................
adres
.........................
PESEL/data urodzenia
………………………………..
numer legitymacji szkolnejSpółdzielnia Pracy
Kierowców i Pracowników Samochodowych
„AUTONAPRAWA” w Zamościu
ul. Lipska 61, 22-400 Zamość
PODANIE

Do Prezesa Spółdzielni „Autonaprawa” w Zamościu


Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie biletu miesięcznego na trasie .................- ...................
w celu dojazdu do szkoły.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.………………………
podpis

KASA BILETÓW MIESIĘCZNYCH
SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH ODBYWA SIĘ OD 22 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA DO 04 DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA NA D.A. W GODZ. OD 7.30 DO 13.30. OSTATNIE DWA DNI MIESIĄCA DO 16.00.

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPÓŁDZIELNIA PRACY KIEROWCÓW I PRACOWNIKÓW SAMOCHODOWYCH „AUTONAPRAWA”
W ZAMOŚCIU INFORMUJE, ŻE NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI POTRZEBNYMI DO WYDANIA BILETU MIESIĘCZNEGO SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
- AKTUALNY NUMER LEGITYMACJI SZKOLNEJ, LEGITYMACJI NAUCZYCIELSKIEJ, LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
- ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY
- PESEL
- 1 ZDJĘCIE

Zarząd i Pracownicy 
SPKiPS AUTONAPRAWA

     
 Projekt i wykonanie:GO3.pl